הריקוד

פשטות, היי פשוטה, הסכימי לפשוט כסות ומסכה. היי נדיבה, פתחי מלוא חופנייך, הסכימי לתנועה לפעום ממך הלאה ורחב כתנועת האדמה. …