בלי מילים

לא נותרו בי מילים, לא המנחמות, ולא המבטיחות, אזלו הבוטות שבאות מלפנים וגם אלה המתפתלות בצדדים. דממו בי כל ההברות, …

געגוע

בשעה הזו בה השחר עולה ציוץ הציפורים ממלא את השקט וגופי מתמלא באהבה עיניי נפקחות בהתרגשות אל מול ערגונות חיים …