Insight-Out – נשים רוקדות מהפנים החוצה

קורס שהוא תהליך בו נתחבר אל מעיין השפע והייחודיות של עצמנו ונלמד כיצד לשאוב ממנו כוחות, ריפוי והשראה.
נעיר את הגוף, נעורר את החושים, ניפתח נוכחות חיה, נשכלל את הקשבה לקולות הדקים ביותר של הגוף וגם את הצעקה – וניתן להם ביטוי החוצה, בתנועה וביצירה.

 

אני מזמינה אותך לרקוד,
לנוע באיטיות ובהקשבה לגוף,
לתת לכל חלקיו את תשומת הלב הראויה.
ולשאול: מה יש להם לספר לי? האם יש כאב? מה הוא מבקש והיכן נמצא? איפה יש בי חופש ואיפה מגבלה?

מזמינה אותך לסמוך,
לתת לגוף להוביל אותך, כי זהו המצפן המדויק ביותר שיש ברשותך בכל פעם שאת מתברברת בדרך.
לתת לקולות החרישיים בתוכך הזדמנות לצאת החוצה, רגשות מופנמים, כעסים, חלומות, מאווים… להדק את הקשר בין הפנים והחוץ ובכך להביא עוד אותנטיות להתנהלות היומיום ולבחירות שלך.

מזמינה אותך לנוע מחדש, מבפנים, כמו בפעם הראשונה.
להניח למניירות ולהרגלי התנועה שלך ולחקור בתוכך את הריקוד הפנימי, האותנטי, לתת דרור לדמיון וליצירה ולהפיק עונג ושמחה מגופך הרוקד.

לתנועה כח מרפא, מניע, משחרר, מזרים,
ולכן – כשאת רוקדת אותך באמת,
את לעולם לא יוצאת מריקוד כפי שנכנסת אליו.

הקורסים יתחדשו בחודש ספטמבר 2021

לפרטים נוספים והצטרפות מוזמנת להיות איתי בקשר: עינת 052-3927628

"אימון ואמונה חד הם, וסוד המחול – בתפילה נצחית החבויה בגופנו" ירדנה כהן, המחול המחלים אותנו

סדנת תנועה לנשים - עינת לומברוזו
צילום: יואב קידר