בלי מילים

לא נותרו בי מילים,
לא המנחמות,
ולא המבטיחות,
אזלו הבוטות שבאות מלפנים
וגם אלה המתפתלות בצדדים.
דממו בי כל ההברות,
הפתוחות, הסגורות
וכל הדגשים,
אני רוצה היום, יותר מתמיד, לאהוב אותך במעשים.

כתיבת תגובה: